Нікопольський центр професійної освіти


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум
гості на сайті

Виховна робота

 

 

 


 

Методична проблема з виховної роботи НЦПО 

«Формування морально-духовної, життєво компетентної особистоті, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал»

 Основні завдання та напрямки  виховної роботи:

 

1.Продовжити роботу над створенням згуртованого і працездатного колективу.

 

2.Сприяння тому, щоб зміст і форми колективної творчої діяльності та індивідуального впливу допомагали кожному з вихованців знайти себе, самовизначитись.

 

3.Максимальне використання в роботі з групою досвіду самовиховання, виховання здатності до самоаналізу, самооцінки.

 

4.Забезпечення вихання у здобувачів освіти позитивних рис: скромності, доброти, діловитості, гідності, сміливості, правдивості, поваги до старших бережливості, благородства, організованості, старанності, непримиримості до кар’єризму, егоїзму, жорстокості.

 

5.Виховання у здобувачів освіти уміння розумно планувати і організовувати свій час, долати штурмівщину в своїй діяльності.

 

6.Сприяння вихованню демократичної культури, вмінню аналізувати об’єктивну діяльність, відстоювати власну точку зору, поважати позицію інших.

 

7.Стимулювати самостійність здобувачів  освіти у процесі навчання, збудження їх інтересу до науки і техніки.

 

8.Виховання високої моральності у взаєминах юнаків та дівчат, ознайомлення їх із Законодавством про шлюб та сім’ю.

 

9.Прищеплення здобувачам освіти високої правової культури, повага до законів держави.

 

10.Підготовка здобувачів освіти до свідомого вибору професії, визначення свого місця у  суспільстві.

 

11. Виховання майбутнього захисника України.

 

12.Прилучення здобувачів освіти до духовної культури, до скарбів українського народу та    кращих зразків світової культури.

 

13.Сприяння розвитку організаторських умінь і навичок здобувачів освіти, становлення їх іміджу, залучення їх до виконання громадської роботи.

 

14.Визначення ролі учнівського самоврядування у зміцненні дисципліни і порядку, безумовного виконання Статуту закладу.

 

15.Забезпечення злагодженості дій центру і сім’ї у самовизначенні особистості.